Zárszó

Utolsó hírként megköszönöm mindazoknak, aki a BÉE megszűnéséről szóló Közleményre levelet küldtek, és megköszönték munkánkat. Megosztom Önökkel, azt a kedvesnek éppen nem nevezhető levelet is, mely arra is rámutat, hogy milyen "hálásak" tudnak lenni azok, akik érdekében dolgoztam.


A két gyermekes család elköltözött, mert a férfi Svájcba ment dolgozni, felesége pedig szüleihez költözött. Az "átverés" abból állt, hogy a hat, vízhálózat bővítéssel érintett tulajdonos, az önerős beruházás költségeit nem vállalta, hiszen az egyetlen igazán igénylő állandó lakos, Palásti volt. Az Egyesületnek és nekem sem volt, 2 millió 600 ezer forintja, hogy kiépítse a vízhálózatot az elégedetlen úrnak. Szóval, ha nekem ez a köszönet is jár, ezt is zsebre vágom!

Nyugodt békés börzsönyligeti életet kívánok mindenkinek:

Szekeres Sándor

Közlemény

A Börzsönyligetiek Érdekképviseleti Egyesület 2016. október 15-én tartott közgyűlést. Napirendjén egy pont szerepelt . Az egyesület jogutód nélküli megszűnésének az elhatározása, végelszámoló megválasztása.

A napirendi pontban foglaltakra vonatkozóan az egyesület képviselője, Szekeres Sándor indítványozza, hogy az egyesület működési területén lévő ingatlantulajdonosok magatartásában bekövetkezett változás, érdektelenség, az egyesület működésének a visszaszorulása miatt az egyesület jogutód nélkül, végelszámo-lási eljárás lefolytatásával kerüljön megszüntetésre, a közgyűlés a Ptk. 63. § a) pontja alapján határozzon a feloszlásról. Az egyesület fennállása alkalmából a 2016 évben tagdíjat fizető tagjainak emlékérmet adomá-nyoz.

Ennek az előterjesztésnek alapján a közgyűlés következő határozatot hozta:

"Az egyesület tagjai egyhangú nyílt szavazással elhatározzák, hogy az egyesületet a mai nappal - 2016. október 15. napja - feloszlatják."

2016. október 19.

 

Felhívás, elkészült a Település fejlesztési koncepció

A Településfejlesztési Koncepció véleményezési anyagát, és a térkép mellékleteket az alábbi linkekre kattintva PDF formátumban lehet olvasni, letölteni. A dokumentum kinyomtatott formában is hozzáférhető, a Kismarosi Önkormányzat titkárságán tekinthető meg hivatali időben. (Hétfő 8-18, Kedd 8-16, Szerda 8-16, Csütörtök 8-16, Péntek 8-12).

Kismaros Község Településfejlesztési Koncepciója 2016 - 2030 - Véleményezési anyag

Kismaros Község Településfejlesztési Koncepciója - Megalapozó vizsgálat és célfa

Kismaros Község Örökségvédelmi Hatástanulmánya

Kismaros Község Örökségvédelmi Hatástanulmánya Értékkataszter

Térképmellékletek:

Térképmelléklet 1

Térképmelléklet 2

Térképmelléklet 3

Térképmelléklet 4

Térképmelléklet 5

Térképmelléklet 6

Térképmelléklet 7

Térképmelléklet 8

Térképmelléklet 9

Térképmelléklet 10

Térképmelléklet 11

Térképmelléklet 12

Térképmelléklet 13

Térképmelléklet 14

Térképmelléklet 15

Térképmelléklet 16

Térképmelléklet 17

Térképmelléklet 18

Térképmelléklet 19

Térképmelléklet 20

Térképmelléklet 21

Térképmelléklet 22

Térképmelléklet 23

Térképmelléklet 24

Térképmelléklet 25

Térképmelléklet 26

Térképmelléklet 27

Térképmelléklet 28

Térképmelléklet 29

Térképmelléklet 30

Térképmelléklet 31

Térképmelléklet 32

Térképmelléklet 33

Térképmelléklet 34

Térképmelléklet 35

Térképmelléklet 36

Térképmelléklet 37

Térképmelléklet 38

Térképmelléklet 39

Térképmelléklet 40

Térképmelléklet 41

Térképmelléklet 42

Térképmelléklet 43

Térképmelléklet 44

Térképmelléklet 45

Térképmelléklet 46

Térképmelléklet 47

Térképmelléklet 48

 

Felhívás, már csak 3 napja van

Kérünk minden honlapunkat olvasót, aki rendelkezik adózott jövedelemmel, hogy Személyi Jövedelem Adójának, SZJA 1%-át Egyesületünknek ajánlja fel. Adószámunk:

19178965-1-13.

A 2015-ös évben 750 000.- forintot költöttünk az utak javítására, ebből 145 621.- forint az Önök SZJA 1%-ából származott.

Köszönjük, hogy segítették munkánkat!

 

Elhunyt Pál Sándor

Elhunyt Pál Sándor a Börzsönyligetiek Érdekképviseleti Egyesületének vezetőségi tagja. Pál Sándor 2000 óta volt az Egyesület vezetőségének tagja, a Gálhegy tetején élők összefogását szervezte. Temetése 2016. április 8-án 10:30-kor lesz a Kispesti temetőben (1194 Budapest, Puskás Ferenc u. 3).

A "Börzsönyliget története" című könyv bemutatója a Kismarosi Művelődési Házban!

Szekeres Sándor, a könyv szerzője mutatja be munkáját, március 18-án, pénteken a Kismarosi Művelődési Házban.

 

Hommage a Nacsapéreg kilátó emlékére

Eltűnt Kismarosról Nacsapéreg vonzereje a Kilátópad. Valaha a 80-as években ezen a kis kőrakáson, melyet a volt szokolyai tulajdonosok alakítottak ki, nőtt egy ágas-bogas kőrisfa. A kőhányás úgy keletkezett, hogy a köves földekről a művelést zavaró köveket a gyepűbe, vagy mint itt kupacba hordták. Aztán ezt benőtte a vadrózsa a szeder meg néhány senyvedő kőris. Szóval az említett ágas-bogas fára valaki, talán a vadászok egy lest eszkábáltak, melyre néhány a törzsek közt keresztbe szegezett lépcsőt alkotó fadarabon fel lehetett kapaszkodni. A lombok közül kitűnő kilátás nyílt Vácra, Naszályra, a szigetre és az egész környékre. Aztán a fa egyik törzse kiszáradt majd kidőlt, magával rántva a "kilátót". 2012-ben a Börzsönyligeti Érdekképviseleti Egyesület néhány tagja úgy döntött, hogy visszahozza a régi szép időket, amikor még szinte mindennapos program volt "Kiülök a dombtetőre, innen nézek nézek szerteszét, s hallgatom a fák lehulló levelének lágy neszét." Talán mert meg is öregedtünk egy pihenőpad felállítását határoztuk el. Megtisztítottuk a cserjétől, a szúrós indáktól és tíz körömmel kiszedtünk annyi követ, hogy a két lábnak szolgáló oszlop gödre elkészüljön. A pad háttámlájára fűzfapoétai versike került, mely így szól:

"Vándor, ha megpihensz, Gyönyörködj a tájba, Ne rongáld a padot, Hogy más is használja."

A támla hátoldalán vésett felírat "Készítette: Börzsönyligetiek Érdekképviseleti Egyesülete, 2012. 06. 26. SzS." örökítette meg az "elkövetőket". Mit ad Isten, a versikét a madarak kivételével mindenki tiszteletbe tartotta a madarak "tiszteletét" néha le kellet mosni. A "természetszeretők" eldobált hulladékát hetenként összeszedtük, és a sikankózni vágyó kis srácok által lesodort köveket visszaigazítottuk. A pad kedvenc kiránduló hellyé vált, az internetre több túra ajánlatot raktak fel különböző honlapok. Geodoboz került a Nacsapéreg tetejére és nagyon sok felvételt töltöttek fel az internetre. Börzsöny térképét készítő Szarvas-Faragó csapat a padot feltüntette a Nacsapéreg csúcsán.

2014 tavaszán megjelent egy illető, aki bejelentette, hogy megvett egy földdarabot, mellyen egy korábbi szekérút haladt és a kilátópad eligazító táblája itt volt elhelyezve. A tábla azonnali eltávolítását kérte, melyet gyorsan meg is tettünk. A táblát elhelyeztük Mező utca sarkán, hogy mutassa az új utat. Ezt a meredek utat minden évben szükség szerint végig kaszáltuk a padig, lemetszve a szederbokrok gyorsvonati sebességgel növő indáit is. A földesúr pedzegette, hogy a padot annak a földrésznek a tulajdonosa nem akarja megtűrni, majd később társtulajdont szerzett a pad alatti földre. Tavaly nyáron bejelentette, hogy meg akarja szerezni a hegy tetejét és oda építeni akar. Idén januárban felszólított, hogy 2016. március 1-ig tűri meg a padot, ekkor távolítsuk el. Február 28-án már kiszedte és levonszolta a padot a helyéről. A nem éppen úri neveltetésről tanúskodó levelében kissé alpári hangot ütött meg a másik két tulajdonos nevében is. Mentségére szolgál, hogy másnap bocsánatot kért. A hegytetőn egy telektulajdonos hamvait végakarata szerint egy kis mélyedésben helyezték el hozzátartozói évekkel ezelőtt, keresztel jelölve kis koszorúcskával és mécsesekkel emlékezve az elhunytra. Ezt a keresztet es a többi relikviát "földjének" határvonalán kívülre tette. Az pedig "a keresztény értékek Európáját" jól reprezentálja, amit levelében ír arra a helyre " egyébként párszor bele pisiltem abba a gödörbe" . Szóval a kereszt, egy elhunyt hamvai a művelt földesúr illemhelye. A terület több pontján Figyelmeztetést helyezett el, hogy szabadtartású állattenyésztést kíván folytatni és kirándulókra veszélyes ebekkel őrizteti állatait. Azt, hogy az ott telekkel rendelkezők a fenevadaktól hogyan tudják telküket megközelíteni a figyelmeztetés nem szól.

Így esett áldozatul Kismaros egyik vonzerejét jelentő, sokaknak élvezetet, gyönyörűséget eredményező hely a magántulajdonlás mámorának. Innentől kezdve Enyém, és csak az Enyém ez a táj, ez a látvány, szelleme uralkodik.

Kismaros-Börzsönyliget, 2016. március 1.

 

 

 

Adománygyüjtés

Múlt vasárnap (24-én) késő délután ismét tűz volt Kismaroson, egy lakóház felső szintje égett le. Az eset a Pipacs utca 2-ben történt, a Rozmaring tér közelében. Az ott élő idős, nyugdíjas házaspár háza lakhatatlanná vált, jelenleg szívességből a szomszéd telken lévő nyaralóban laknak. Az emeleten található berendezési tárgyak, iratok, bútorok a tűzben mind megsemmisültek. A károsultaknak - az igen nehéz helyzetükre való tekintettel - hétfőn azonnali gyorssegélyt utalt ki az Önkormányzat, a polgármester döntése alapján. A romeltakarításra és az állagmegőrzésre a család mellett önkéntesek is azonnal jelentkeztek, így a héten már ezek a feladatok megoldódnak. Az újjáépítéshez azonban további segítségre van szükségük. Kismarosi civilek kezdeményezésére adománygyűjtés indul a bajbajutottak megsegítésére. Ennek lebonyolításában működik közre a kismarosi BÉE egyesület és a Kismarosi Kikiáltó.

Felajánlásaikat az alábbi - a BÉE egyesület által kezelt - CIB banknál vezetett számlaszámra várjuk: 10700457-43333406-51100005 . Az utalásnál a megjegyzés rovatba kérjük írják bele: " TŰZKÁROSULT JAVÁRA ".

Az adománygyűjtés február 29-én zárul le, az eredményéről, és az összeg felhasználásáról a Kismarosi Kikiáltó beszámol. Minden forint hozzájárul a bajbajutottak megsegítéséhez. Sok kicsi, sokra megy.

Keressük,,

azt a kedves befizetőt, aki 5500.-forintot befizetett Kismaroson 2015.12.11-én. Lehet, hogy névtelen jótevő, de az sem kizárt, hogy kissé szórakozott. Ez utóbbi esetben, kérem hívjon fel a 06-30-370-3435 telefon számon, vagy írjon elektronikus levelet borzsonyligetiek@gmail.hu címre és közölje nevét és címét. Jutalma nem marad el, kap egy Börzsönyliget története című könyvet.

2016. január 13

 

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Esztendőt kívánunk

 

Elkészült Börzsönyliget története című könyv

Hosszú munka és várakozás után elkészült az évek óta ígért könyv. Végül is majdnem 80. születésnapi kiadvány lett Szekeres Sándor: Börzsönyliget története című könyve, hiszen 1936. március 13 Börzsönyliget születés napja. Ez a monográfia nyomon követi a terület fejődését napjainkig, pontosabban 2013-ig, a kutatás lezárásáig. A szerző törekedett a hitelességre, ezért főként levéltári dokumentumok képezték a munka alapját. A fejezet végi jegyzetek alapján ez bármikor leellenőrizhető.

A könyvből megismerhető a terület birtoklásának története és a születés utáni fejlődés eseményei. Ezek közt színesítésként meg tudhatjuk ki volt Hofer Kunó, milyen tervei voltak gróf Károlyi Ferencnek az üdülő területet szülő atyának, Krebsz Józsefnek, aki Kismarossal kapcsolta össze Börzsönyligetet 1966-ban.

A könyv nem kerül kereskedelmi forgalomba, a Börzsönyligetiek Érdekképviseleti Egyesületét támogatók ajándékba kapják. A támogatásokat a CIB bank 10700457-43333406-51100005 bankszámlára lehet utalni személyes átvétel esetén a 2000.-Ft, postai feladás esetén 2500.-Ft adományt befizetőket ajándékozza meg az Egyesület. Csekkes fizetésre is van lehetőség az Egyesület korábban megküldött csekkjén. Természetesen ennél nagyobb összegű támogatást is szívesen fogadunk, hiszen ezekből a támogatásokból tudunk az utak javítására és egyéb Önöket szolgáló munkákra költeni.

Útjavítások Börzsönyligeten

Kismaros a Start munkaprogram pályázaton elnyert összegből közmunkásokat foglalkoztat. A történelmi falurészben végzett munkák mellett Börzsönyligeten is végeztek munkákat. Felmérve a legszükségesebb feladatokat a TRÖNK összeállította a munkatervet. A kézi munkák mellett szükséges gépi munkák és a kőszóráshoz szükséges anyag költségeinek fedezetét a BÉE vállalta. A kitűzött cél a vízelvezetések és a kőszórásos utak kátyúinak egyengetése volt. A munkákat úgy ütemeztük, hogy a legforgalmasabb részeket, illetve a nagyon elhanyagolt helyeket vettük sorra.
A közmunkások árkot és átereszeket tisztítottak, út menti bokrokat vágták le, fűkaszálást végeztek. A tolólapos munkagéppel padkát nyestünk és az út egyenetlenségeket gyalultuk le.
A munkát az Őz utcánál az árok és átereszek tisztításával kezdtük, a Mókus utcai csatlakozás utáni vízfolyást az elöntött telkek irányából eltereltük. Az Őz-forrás vize már tiszta mederben csordogál. A Mókus utca tavaly elkészült árkát megtisztították a tulajdonosok által is oda hordott avartól és elegyengettük a földhányásokat, nyesedéket. A Mókus - Pele u. sarkán értelmét vesztett tükröt áthelyeztük a Lejtő utcai éles kanyarba. Átláthatóvá tettük a Csalogány utca bozóttal takar kanyarulatát a Vaddisznó utca torkolatánál.
A Vaddisznó utca fölső szakaszát munkagéppel el egyengettük és utat nyitottunk a csapadék víznek, az alsó részen szélesíteni kell fakivágással. Folytatása a Farkas utca felé megkezdődött, itt is fákat kell vágni. Tovább egyengettük a Nyúl utca feltöltéséhez hordott földet és a Mókus utcai csatlakozás előtt elvezettük a vizet az útról. A Gálhegyi út, Héja utca árkait és átereszeit is kitisztították a közmunkások. Sajnálatos, hogy többen nem értették, miért nem szállítatjuk el a kiszedett avart és földet. Ennek egyszerű oka van, az amúgy is rossz minőségű erdei talajról tápanyagot elszállítani vétek lenne. Bízzunk a természetre a lebontását, nem borítsuk fel a természet rendjét, a körforgást. Jelentős kézi és gépi munkával elkezdtük a Rozmaring tér rendbetételét. A csatlakozó Gálhegyi út, Szerpentin út, Kánya utcák végénél kezd kialakulni egy igazi tér. A Szerpentin úton szerettük volna a padka lenyesését megcsinálni, ez ellen is volt tiltakozás. A Kilátó úton a lezúduló csapadék elvezetésére három helyen is meg nyitottuk a méter magas cserjével borított útszegélyt. A Kökörcsin utcánál szélesítést végeztünk, hogy az összegyűlt vizet nagyobb területen lehessen elszivárogtatni, elvezetni nehéz lenne. Egyengetést, padka nyesést végeztünk a Csalogány Mező utca közt a Darázs, Hangya, Pillangó és Futrinka utcákban. Az egyre többet használt Harkály utcánál egyengetést és a magas szegély gyalulását végeztük el, ide még kőszórás szükséges. A Sólyom - Héja utca csatlakozásánál járhatóvá tettük a torkolatot. Erre a csomópontra készült egy 5 millió forint költségű jövőbe látó terv, addig is az életveszélyes úton igazítottunk. A Vércse utcában is elkezdtük az egyengetést. További munkákat folytatunk a testület által jóváhagyott terveink szerint. Aradi Szilveszter és Szekeres Sándor végezte munkák irányítását.
Kérjük, akinek észrevétele van, írja meg a borzsonyligetiek@gmail.com címen. Minden értelmes javaslatot szívesen veszünk. A munkák költségeit BÉE az Önök befizettet tagdíjából és a felajánlott SzJA 1%-ból tudja fedezni, ehhez kérjük az Önök segítségét. A tagság a 2000.-Ft befizetésével, átutalásával jön létre.
2015.09.26.

 

 

A BÉE közgyűlése másként

A Börzsönyligetiek Érdekképviseleti Egyesülete 25. éves közgyűlését tartotta. A Csipkerózsika álmából ébredő Egyesület, nem ünnepelni hívta össze tagjait, hanem élve a ritka alkalommal mikor a tagjaink így együtt vannak, kívánta lehetővé tenni, hogy vágyaikat a település főépítészének elmondhassák.

A formális közgyűlésen az egyesület elnöke, Szekeres Sándor elmondta, hogyan vegetált az utóbbi két évben, fontolgatva a megszűnés gondolatát is. Közben körbe járt a Börzsönyliget története című könyv bemutató példánya.

A régi vezetőség mandátuma lejárt és többen már távozni kívántak a vezetőségből. Látva, hogy fiatalok is kedvet kaptak az egyesület talpra állításához maradtak, hogy segítsék a folytonosságot. A Jelölő Bizottság javaslata alapján, három új vezetőségi taggal bővülve, szeretnék a Börzsönyligeten élőket bevonni az önerős fejlesztésekbe. Nem kis feladat vár a vezetésre, hiszen jövő év tavaszáig kell az Alapító okirat most jóváhagyott, az új civil törvénynek és a Ptk.-nak eleget tevő módosítását, a bírósággal elfogadtatni.

Felmerült az Ó-hegy dűlői Érdekképviseleti Egyesület részéről, hogy beolvadva a BÉE-be egy nagy egységet képeznénk. A tagság részéről frappáns megjegyzések születtek pl. "két sántából nem lesz egy futó bajnok". Nehéz és hálátlan dolog egy házassági ajánlatot visszautasítani, de végül egyik tagunk javaslatára "próbaházasságot" ajánlottunk fel az Ó-hegyieknek kölcsönös együttműködés formájában.

Eleget téve a törvényi előírásoknak a közgyűlés bezárult és megnyílt a fórum Philipp Frigyes főépítész Úr bevezetője után. Elmondta, most megnyílt lehetőség, mivel a település vezetése Börzsönyligetet a falu szerves részének érzi. Szeretnénk, hogy az egyre több természetet, családot kedvelő betelepülő megtalálná helyét Börzsönyligeten. Ezek a település jövőjét is jó irányba terelő szerény igényű, stabil egzisztenciájú embereket, azzal lehet maradásra késztetni, hogy a mai korban elvárható szolgáltatásokat megoldjuk.

Kicsit nehezen indult a gondolatok szárnyalása, hiszen nehezen hihető, hogy az unos-untalan felvetett legelemibb igényeken túl is lehet látni, jövőképet kialakítani. 2016 tavaszáig a most gyűjtött és még számtalan alkalommal lehetővé tett ötletletelésünkből építi fel a főépítész úr Kismaros hosszú, távra mutató Településfejlesztési Koncepcióját.

 

Kismaros, 2015.08.03

 

Meghívó

Tisztelt Egyesületi tagok és érdeklődők!

Az Egyesület tisztújító 25. közgyűlését 2015. augusztus 1-én (szombaton) 10:00-kor tartja a IKSZT házban. Kismaros, Kossuth Lajos út 5. az Önkormányzattal szemben. Az Intéző Bizottság szeretettel meghívja Önöket. A közgyűlés folytatásaként a település vezetése a főépítész bevonásával szeretné a Településfejlesztési Koncepcióhoz, mely hosszútávú tervezés, az ötleteket, igényeket meghalgatni és felhasználni.

2015.07.21.

 

Vízmérő lopások

A betörők sok helyen leszerelték a vízmérőket. A Vízművek (DMRV) tájékoztatója (ide kattintva), ismerteti a tennivalókat.

Elhunyt Müller István

Elhunyt Müller István, aki a Börzsönyligetiek Érdekképviseleti Egyesületének első elnöke volt. Müller úr 1990. augusztus 4-től 2000. augusztus 6-ig töltötte be az elnöki posztot. Neki köszönhető az Egyesület szervezetének felépítése és nagyon sok olyan szervezés, mely az üdülőtulajdonosok érdekeit szolgálta. Katonai tiszteletadással búcsúznak tőle 2015 június 22-én 10.00-kor, Budapesten, a Fiumei úti sírkertben.

 

Ismét betörők járnak Börzsönyligeten

A hétvégén ismét betörések voltak Börzsönyligeten, a Csalogány utca környékén. Annak ellenére, hogy ez egy forgalmas terület, még a Mókus utcában is kirámoltak egy telket.

Kérünk mindenkit, aki idegenek mozgását látja, értesítse a Rendőrséget a 112-es hívószámon. Váci Rendőrkapitányság: 06-27/505-600, Verőcei rendőrörs /Kismarosi KMB iroda 06-27/375-565 (2621 Verőce, Árpád út 21), vagy az ingyenesen hívható 06-80/555-111 Fontos, hogy a gyanús gépkocsik rendszámát, típusát, színét, valamint az észlelés időpontját feljegyezzük. Ma már szinte mindenkinek olyan mobil telefonja van, mellyel fénykép is készíthető. További segítséget kérhetünk a helyi polgárőr egyesületektől. Börzsönyligeten Takácsné Nagy Éva 06309763543, a faluban: Grünwald Béla (Sheriff) 06203553671.

2015.05.19

Együtt Börzsönyligetért

Bott Máté telektulajdonos társunk felajánlotta, hogy Börzsönyligetre elkészíti az utca névtáblákat. A bemutatott minta tetszett a település vezetésének is a testület a javaslatot elfogadta azzal, hogy Kismaros-Börzsönyliget neve szerepeljen a táblán.

A Börzsönyligetiek Erdekképviseleti Egyesülete szeretné, ha Önök támogatnák ezt a szép és hasznos kezdeményezést.

"Az Ön 2015 évi tagdíjából a BÉE utcanév táblákat készíttet" civil kezdeményezést hirdetünk. Az eddig befizetett 102 tagdíj már 102 tábla elkészítését teszi lehetővé. Börzsönyligeten 117 utca van (térképen). A táblákat önkéntesekkel szeretnénk felszerelni elkészülésük ütemében. A 300 körüli tábla készítésének ütemezése a területek használatának gyakorisága szerinti történik.

Ismét felhívjuk a figyelmet a Személyi jövedelemadó 1%-ának felajánlására, melyet a területen lévő utak javítására szeretnénk felhasználni. Adószámunk:

19178965-1-13

2015. 05.07.

Tagtoborzás

Börzsönyligeti Lakosok és Üdülő Tulajdonosok!

Ismét értelmet nyert a Börzsönyligetiek Érdekképviseleti Egyesület működése. Mindenkit szeretettel várunk Egyesületünk tagjai közé. Tevékenységünket, célkitűzéseinket megismerheti itt a BÉE menü pontban.

Szeretne többet tudni? Írjon elektronikus levelet, adja meg telkének helyrajzi számát (adóértesítőjén szerepel), válaszolunk kérdéseire. Közérdekű kérdéseiket eljuttatjuk az önkormányzathoz, a Településrészi Önkormányzathoz (TRÖNK).

Szeretne tagja lenni Egyesületünknek? Utalja át a tagdíjat 2000.-Ft/év a CIB bank:10700457-43333406-51100005 számú számlánkra. Támogassa a BÉE működését személyi jövedelem adója, 1%-ának felajánlásával. Adószámunk: 19178965-1-13.

Érdekli Börzsönyliget története? Rövidesen megjelenik az Egyesület kiadásában Börzsönyliget története című könyv. A tagdíjjal együtt utaljon 2000.-Ft-ot és postázzuk Önnek a könyvet.

2015. április 1.

 

A betörők már nem a szomszédban vannak

A legfrissebb hírünk szerint az éber tulajdonosok megfigyelése eredményes volt. A Nacspéreg területén a rendőrség segítségével elfogtak egy büntetett előéletű egyént, akit a rendőrök eljárás alá vontak. Kocsijában ez alkalommal csak szalmabálát találtak.

Továbbra is érvényes, bármi gyanúsat tapasztalnak, idegen jármű, gyanúsan viselkedő személyt látnak, hívják a 107 vagy 112-es telefonszámot, vagy értesítsék a Börzsönyligeti polgárőröket a 06-30-976-3543 telefonon!

2015.06.19

Itt a tavasz, előzetes a szemétgyüjtésről

A Zöld Hídnál regisztrált kismarosi üdülőtulajdonosok a kommunális hulladék gyűjtésére szolgáló zsákokat, névre szólóan vehetik át március végétől a Stedra vegyesboltban, a Liget utca 32-ben. Zöld és szelektív hulladék gyűjtő zsákok az Ikszt házban és a Stedra vegyesboltban szerezhetőek be.

Amint elérhető, közzétesszük a következő negyedéves gyűjtési naptárt is.

A Zöld Híddal közvetlen (szinte harmadik típusú találkozás) kapcsolatfelvételre is van lehetőség: ügyfélszolgálat a 06 (40) 201-026 telefonszámon vagy az ugyfelszolgalat@zoldhid.hu e-mail címen is elérhető

 

A betörők már a szomszédban vannak

(Hír a http://kismarosikikialto.hu/ oldalról)

Információink szerint betörő/tolvajbanda működik Verőcén, akik feltörik a házakat, udvarokat. Nappal és éjjel is működnek. Érdemes nyitott szemmel járnunk Kismaroson is, felbukkanásuk esetén pedig azonnal megtenni a szükséges lépéseket. Bárki bármi gyanúsat tapasztal, hívja a 107 vagy 112-es telefonszámot, vagy értesítse a Börzsönyligeti, Kismarosi polgárőröket!

 

 

Felhívás

Kérünk minden honlapunkat olvasót, aki rendelkezik adózott jövedelemmel, hogy Személyi Jövedelem Adójának, SZJA 1%-át Egyesületünknek ajánlja fel. Adószámunk:

19178965-1-13.

Egyesületünk az új kismarosi faluveztéssel eggyüttműködve szeretné az üdülőterület útjainak járhatóvá tételére felhasználni az Önök felajánlását.

Köszönjük!

 

Boldog Karácsonyi Ünnepeket

Megnőtt Kismaros

 

A tegnapi 2014. december 8-án megtartott testületi ülésen Kismaros életének jövőjét meghatározó döntés született. A két szomszédos település Szokolya és Kóspallag úgy döntött, hogy Kismarossal társulva közös hivatalt hoznak létre. Az "Együtt, Egymásért" és az "Egységben az erő" alapelvek szellemében Kismaros központtal, Szokolyán és Kóspallagon is állandó hivatali jelenlét lesz. A korszerűsített hivatali ügyintézés célja a szakértelemmel, gyorsan elvégezni a feladatokat, a lakosság érdekeit minél jobban szolgálva. Ezzel a lépéssel nagyot nő mind három falu szerepe a térségben. A három település együttes testületi ülésén bebizonyosodott, hogy jó előkészített előterjesztésekből minden érintett, felelős döntést tud hozni. A bonyolult eljárás rend ellenére, gyorsan megszületett az észrevételekkel javított közös okmány, melyet azonnal alá lehetett írni. A jelen lévő járási közigazgatási hivatal vezetője, a törvényesség maradéktalan érvényesítése érdekében, még a megyei hivatal álláspontját is kikérte. Ez munka mintája lehet a jövőben végzett - bürokrácia mentes - ügyintézésnek. Végignézve a három testület jelen lévő fiatal tagjain, elmondható nemzedékváltás, szemlélet váltás történt Kismaroson, Szokolyán és Kóspallagon.

Megalakult a településrészi önkormányzat

 

A Képviselő-testület SZMSZ-ében 2014. novemberében rögzített szándék testet öltött: a 2014. december 8-i testületi ülésen, megalakult a Börzsönyligeti településrészi önkormányzat. A megalakulás időbeli elhúzódásának oka az volt, hogy Neubauer Rudolf polgármester úr a megváltozott törvényi környezetben a minisztérium állásfoglalásának ismeretében - s annak megfelelően - kívánta a testület elé tárni személyi javaslatát. A településrészi önkormányzat Börzsönyliget és a külterületi Óhegy-Jánoshegy-Öregszőlő településrész ügyeiben szeretné megoldási javaslatokkal segíteni Kismaros Község Önkormányzatának munkáját.

A tegnap megalakult részönkormányzati testület létrejötte azért indokolt, mert a településmagon kívüli területről csak egy képviselő van a települési önkormányzati testületben. A településrészi önkormányzat tagjai megválasztásával - hasonlóan a bizottságok összetételéhez - a települési képviselők többségével, de a területet adottságait jól ismerők részvételével kezdődhet meg a munka.

Kismaros Község Önkormányzat Képviselő-testülete döntése alapján a Börzsönyligeti településrészi önkormányzat Folly-Ritvay Zoltán elnök, Krebsz György és Pálmai Attila képviselők, valamint Aradi Szilveszter és Szekeres Sándor nem települési képviselő tagokkal vághat neki a feladatainak.

 

Harrach Péter látogatása Börzsönyligeten

 

A BÉE és Kismaros település új vezetése meghívta Harrach Péter országgyűlési képviselőnket egy Börzsönyligeti kirándulásra. Sajnos, a meghívóba ígért ragyogó őszi időt nem sikerült elintézni, így aztán csak autóval kirándultunk november 18-án. A ködös idő ellenére a Szerpentin utca végén tartott tájnézéskor, halványan még a Dunát is meg lehetett pillantani. Az út során a képviselő úr helyi kísérői - Neubauer Rudolf polgármester, Parragh Gábor alpolgármester és Szekeres Sándor BÉE elnök - röviden ismertették Börzsönyliget történetét, kiemelve, hogy Kismaros állandó lakosságának növekedése ezen a területen egyre gyorsabb.

A képviselő úr fizikailag is megtapasztalhatta az utak állapotát. A gyalogos közlekedés veszélyességét jól szemléltette az úton felbukkanó három gyermekes anyuka. A terepjárás után a Patak vendéglői kávézás közben összefoglaltuk a legégetőbb problémákat.

2014.11.21

Ismét működni kezd a Településrészi Önkormányzat (TRÖNK)

 

Az új faluvezetés felismerte, hogy az 1999-ben létre hozott TRÖNK hasznos intézmény volt. A hagyományos falurész (Ó-falu) és az üdülőterület (Ó-hegy dűlő és Börzsönyliget, bár ennek 1/3 része már lakó övezet), - de emlegessük továbbra is az egyszerűség üdülőterület néven - sajátosságai teljesen eltérnek. Amíg az Ó-falu képviseletét 5-6 képviselő látta/látja el, az üdülőterületét egy, vagy egy sem. Az utolsó választáson Börzsönyligetről, Folly-Ritvay Zoltán képviselő lett, de ennek az Ó-falunak tízszeresét jelentő területnek gondjait egyedül nehezen tudná kezelni. A TRÖNK korábban egy jól meghatározott feladat és jogkörrel működve hatékonyan dolgozott, és határozataival segítette a képviselő testület és a hivatal munkáját. Reméljük, hogy mostantól új lendülettel a korábbi tapasztalatokat felhasználva, hamarosan elkezdi tényleges működését.

2014.11.21.

Tisztelt börzsönyligeti Kismarosiak, ingatlantulajdonosok!

Szeretnénk Kismaros Önkormányzatában Sándor által említett módon kiemelten támaszkodni a falubeli civil szervezetekre, ez természetesen vonatkozik a BÉE-re is! Azt mindannyian tudjuk, hogy ezután sem fog manna hullani az égből, de hiszem, hogy közös gondolkodással, együttműködéssel, sokkal messzebbre juthatunk, és a rendelkezésünkre álló forrásokat is hatékonyabban tudjuk felhasználni! Ehhez kívánok az Egyesületi oldalnak is sikeres és eredményes működést!

Üdvözlettel:

Parragh Gábor

alpolgármester

 

 

Felhívás

Kismaros új vezetése szeretne támaszkodni a civil szervezetekre. Fontosnak tartják a kapcsolatot felvételét, minden működő szervezettel. A testület első érdemi ülésen Parragh Gábor alpolgármester úr már beszámolt arról, hogy - hivatalos nyilvántartás szerint - melyek ezek a szervezetek. Szeretnénk, ha az Egyesületünk "Csipke Rózsika álmából" ébredve, ismét együtt működne az önkormányzattal, minél több börzsönyligetit képviselve. A párbeszédhez a kapcsolatot nem csak eddigi tagjainkkal, hanem minden börzsönyligeti lakossal és üdülő tulajdonossal szándékunk megteremteni.

Kérünk, mindenkit keresse meg Egyesületünket, borzsonyligetiek@gmail.com címre küldött levéllel. Adja meg elektronikus elérhetőségét (név, e-mail cím, börzsönyligeti címe, Hrsz.). Ezzel bekapcsolódhat, azok körébe, akik minden bennünket érintő eseményről Hírlevelet kapnak. Felhívásunkat "Aki halja, adja át" módon is kérjük terjeszteni.

2014.11.20.

 

M E G H Í V Ó

Kismaros Község Önkormányzata


2014. november 16-án /vasárnap/ du. 16.00 órától
közmeghallgatást tart a Művelődési Házban.
Szeretettel várjuk, hogy közérdekű javaslatait megossza a képviselő-testülettel!
Kismaros, 2014. november 10.
Kismaros Község Képviselő-testülete

Neubauer Rudolf
polgármester

Kismarosi választási eredmények

A hétvégi választáson Neubauer Rudolf 559 szavazattal Kismaros polgármesterévé választották. A képviselő testület új tagjai: Pálmai Attila (632), Krebsz György (558), Parragh Gábor (545), Moór Róbert (529), Folly-Ritvay Zoltán (496), és Burik Vilmosné (475) szavazattal. Örömmel állapíthatjuk meg, hogy a testületbe Börzsönyligeti lakos is bejutott -Folly-Ritvay Zoltán- és a testület szinte minden tagja, korábbi tevékenysége során, igyekezett Börzsönyligetet is a település részeként kezelni. Szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik elmentek szavazni, és olyan képviselőket választottak, akik remélhetően Börzsönyliget fejlődését támogatják. Börzsönyligetről induló Haraszti Zsolt (466) mindössze 9 szavazattal maradt le a bejutó képviselőktől.

 

Gondolatok a helyi képviselőválasztáshoz

 

Börzsönyligeti Választópolgárok!

 

Nagy tétje van a soron következő választásnak, öt évre határozza meg Börzsönyliget jövőjét az a 300 börzsönyligeti választópolgár, akinek lehetősége van szavazni. Két polgármester jelölt van Poldauf Gábor, aki három cikluson keresztül irányította a települést. A 2010 programjában a következőket írta:

"III. pillér: Börzsönyliget felzárkóztatása a település többi részéhez

Az első lépés az, hogy készítetünk egy csapadékvíz-elvezetési tervet. Ennek birtokában pályázatot írunk ki a csapadékvíz-elvezető rendszer kiépítésére. Addig ugyanis nincs értelme az úthálózat építésének vagy felújításának, amíg a csapadékvíz elvezetés nincs megoldva, hiszen minden új építést szétmos a lezúduló víz. Ha az elvezetés elkészült, akkor ezt követően megépítjük a gáz- és csatornarendszert, és amikor minden közmű bent van az utcákban, akkor jönnek az aszfaltozások. Addig évente, zúzott kő terítésével őrizzük meg az utak járhatóságát.

Ahogy én látom Kismarost 2014-ben"

Az eltelt négy évben kb. 200 millió forint adó folyt be a Börzsönyligetről, idén vis major pályázatból kb. 26 millió Ft-ot költöttek Börzsönyligeten patak és utak, valamint a Harangvirág u. támfalra 9 millió Ft-ot. Az önrész (adónkból) 5,25 millió Ft. A csapadékvíz elvezetési terv nem született meg, így a többi álom sem "Addig ugyanis nincs értelme .".

A másik induló Neubauer Rudolf, aki nem tett ilyen nagy ígéretet, de mint képviselő az elmúlt ciklusban kiált Börzsönyligetért.

A képviselő jelöltek közt Folly-Ritvai Zoltán, és Haraszti Zsolt indul képviselői helyért, mind ketten Börzsönyligeten élnek. Csak akkor van remény arra, hogy Börzsönyligetről egyáltalán szó essen a település képviselő testületében, ha őket Önök megválasztják. Az ó-falu képviselői érthetően nem ismerik, és nem is viselik szívükön Börzsönyliget sorsát.

A jelöltek bemutatkozó írásaikat igyekeznek minden szavazóhoz eljutatni és itt is elérhető a nevekre kattintva.

Menjenek el szavazni, és döntsék el, kit tisztelnek meg bizalmukkal.

 

Üdülőtulajdonosok, ezek is mi köztünk élnek!

Látszik, hogy kitört a "kultúra" egyesekből. Vajon kinek akar ártani, aki így viselkedik? A falunak, a polgármesternek? Nem, nekünk, akik naponta kénytelenek vagyunk ezt az elmaradt világ szegénynegyedeiben megszokott látványt elvisenlni. Szégyelje magát, aki ilyen primitív. Még egy tisztességes állat is, elkaparja a piszkát.

Tisztelt Üdülőtulajdonosok!

Az idei évben, április 15 óta a Zöldhíd Kft. szállítja el a szemetet az üdülőterület nagy részén az ingatlanoktól. (Néhány nehezen megközelíthető helyről 1100 literes konténerrel.) Ezzel kapcsolatban minden érintett tulajdonos 2014, március 26-i dátummal értesítést kapott, adatbejelentő nyomtatvánnyal együtt a szolgáltatótól. Többen nem vették át a gyűjtőzsákokat és a szemetet a régi konténerek helyén és máshol (pl.: a buszmegállóban) dobálják el. Saját környezetünket tesszük élhetetlenné ezzel a magatartással. Szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy szemétdíjat azoknak is meg kell fizetni, akik nem vették át a zsákokat.

Kérünk mindenkit, akinek nem tetszik a szemét szállítás rendje, díja, ne azzal fejezze ki tiltakozását, hogy tönkre teszi környezetünket szétszórt szemetével. Észrevételét, panaszát a Polgármesteri Hivatalban tegye meg.

 

Hirdetmény Kismaros honlapjáról

Zöld Híd Régió Kft. tájékoztatója üdülőterület szemétszállításáról, és szerződés tervezet
Tisztelt Lakosság!
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Zöld Híd Régió Kft. tájékoztatója és szerződés tervezete megtalálható a jegyzőkönyvek és egyéb dokumentumok menüpont alatt "Zöld Híd Régió Kft. tájékoztatója üdülőterület szemétszállításáról, és szerződés tervezet" néven. http://www.kismaros.hu/docs/zold.hid.tajekoztato.szerzodes.tervezet.pdf
Kismaros Község Önkormányzata 2013. április 26.

 

Hírek a Kismarosi Kikiáltóból

A Kismarosi Kikiáltó 2013. áprilisi szám. (megjelent május 1 körül) több üdülő területet érintő információt közöl. Az árvíz szerű esőzésekről szóló cikkben. "A nagy sebességgel lefolyó víz a Gálhegyi út és Mókus utca menti csapadékvíz elvezető árkaiban jelentős mennyiségű hordalékot rakott le. A károk enyhítésére vis major pályázatot fog benyújtani az önkormányzat, mivel a helyreállítás költségeit pusztán saját erőből nem tudja fedezni a falu." Az okozott károkat legalább 8 millió Ft-ra becsülik ennek önrészét 2-3 millió Ft-ot a falunak kell fizetni." Börzsönyligeten a Harangvirág, Lejtő, Csalogány, Mókus, Héja, és Harkály utcákat, valamint a Gálhegyi út padkáját kell helyre állítani.

A testületi ülésen Neubauer Rudolf képviselő felvetette a BÉE kérését, hogy az önerős útfelújításra szóló felhívás postázását segítse a hivatal. A felbélyegezet borítékokban átadott 18 levélből a hivatal munkatársa 8-at megcímzett és postázott. A többit - összesen 133 - tájékoztató postán vagy e-mailban az érintett telektulajdonoshoz elküldtünk. Kérjük, saját érdekükben biztassák szomszédjaikat, ismerőseiket a legalább 30000.-Ft-os felajánlásra. A befizetett hozzájárulás 50%-át a következő év/évek helyi adójából elengedi az önkormányzat. Így fordíthatja adóterhét saját céljaira, járható útra.

Igyekszünk a felvetődő kérdésekre honlapunkon válaszolni. Tagjaink Hírlevelében is kapnak értesítést.

2013.05.06

Felhívás

Kérünk minden honlapunkat olvasót, aki rendelkezik adózott jövedelemmel, hogy Személyi Jövedelem Adójának, SZJA 1%-át Egyesületünknek ajánlja fel. Adószámunk:

19178965-1-13.

Az így befolyt összeget - mint a korábbi években is - az üdülőterület útjainak karbantartására fordítjuk, idén a korábbi években összegyüjtött 3 millió forintot is. Börzsönyliget 110 utcájában több mint 52 km út van ennek kétharmada földút, melyet évente szükséges lenne, legalább egyengetni, vízelvezetését megoldani. Köszönjük!

Kellemes Húsvéti ünnepeket kívánunk!

Nyílt levél, egy (el)zárkózó emberhez

Kedves Hölgyem/Uram!

Itt az alkalom, hogy kezébe vegye az irányítást.

Mint bizonyára ismert Ön előtt a környezetében fél éve folyik a használhatatlanná romlott út javításának önerős szervezése. A szervezőknek az eltelt fél év alatt, minden jó szándékuk ellenére csak 19 főt sikerült elérni a 153 érintett telektulajdonos közül. Ekkor jelentkezett Egyesületünk, hogy besegít a szervezésben és a kivitelezésben. Ezt meghallva Ön kifejtette, hogy nem szeretné, ha a Börzsönyligetiek Érdekképviseleti Egyesülete segítene a munkában. Sőt kijelentette, hogy ez esetben nem is járulna hozzá a költségekhez.

Vélhetőleg nem tudja, hogy az Egyesület megállapodott az Önkormányzat Képviselő Testületével, hogy a TEF (Településfejlesztési Bizottság) elnökével koordinálva 3 millió forintot áldoz az utak járhatóságának javítására. Feltételezhetően ugyancsak ismeretlen Ön előtt az a tény, hogy ezzel a korábbi polgármesteri elzárkózás akadálya is elhárult.

Ha ezek után Ön mégis úgy érzi, hogy nem kell az Egyesület segítsége, eszközei és tapasztalata, akkor tessék kardot ragadni és vezényelni: "Utánam!"

Egyebekben engedje meg, hogy nézetünk szerint azt kellene természetesnek tekinteni, hogy egy olyan társasághoz, amelyik Önért tesz, Ön helyett is dolgozik, csatlakozzon, önként és dalolva. Úgy véljük, hogy lehet valakit vagy valamit nem szeretni, de csak azért akadályozni a munkát, mert kis hazánkban ez divat volt, van és lesz, nem igazán ildomos, hisz látható, hogy az e fajta hozzáállás milyen eredményhez vezet (helyi szinten is).

A BÉE IB nevében

Tájékoztató

Talán sokan szeretnének csatlakozni Egyesületünkhöz, de nem tudják mi ennek a módja. Nekik szeretnénk segítséget nyujtani. Bárki, tehát nem csak Börzsönyligeti üdülőtelekkel rendelkező, lehet egyesületünk tagja. A belépés előtt ajánlott a honlapunkon található Alapszabályunk elolvasása (fenti BÉE lap megnyitás, után látható ablakon keresztül). Ezen a lapon szerepel az itt is látható bankszámla szám: 10700457-43333406-51100005, melyre 2000.-Ft /év tagdíj utalható. Az utalásnál, vagy e-mailban kérjük a tag: nevét, címét, telkének (ha van) HRSz.-át. Az e-mail esetén további elérhetőség, telefonszám, vonalas, mobil is megadható.

Felhívás

Kérünk minden honlapunkat olvasót, aki rendelkezik adózott jövedelemmel, hogy Személyi Jövedelem Adójának, SZJA 1%-át Egyesületünknek ajánlja fel. Adószámunk:

19178965-1-13.

Az így befolyt összeget - mint a korábbi években is - az üdülőterület útjainak karbantartására fordítjuk, idén a korábbi években összegyüjtött 3 millió forintot is. Börzsönyliget 110 utcájában több mint 52 km út van ennek kétharmada földút, melyet évente szükséges lenne, legalább egyengetni, vízelvezetését megoldani. Köszönjük!

Hírek az utóbbi időből

Mindenek előtt örömmel tudatjuk, hogy honlapunkat ismét tudjuk használni. A hallgatást az operációs rendszer csere, XP-ről Windows 7-re való átállás idézte elő. A másik ok, hogy gőzerővel folyik Börzsönyliget történetének megírása, mely sok energiát köt le.

Tudja Ön, hogy mikor jött létre az üdülő terület? Kik voltak híres/hírhed tulajdonosai/látogatói Börzsönyligetnek? Melyik a legrégebbi épület? Hány forrás, és hol van Börzsönyligeten? Hamarosan lehetősége nyílik, hogy mindezekre választ kapjon. Úgy tervezzük, a nyár eleji közgyűlésünkön már meg jelenhet Börzsönyliget története című könyvünk.

Még nem késő, hogy régi fényképekkel, iratokkal segítsék a történet megírását. Várom jelentkezését azoknak, akik segíteni tudnak ilyen anyaggal a borzsonyligetiek@gmail.com címen.

Megegyezés történt a képviselő testülettel, hogy az Egyesület összekuporgatott 3 millió forintját az utak állapotának javítására fordítjuk. Ezt természetesen csak összehangolt, szabályszerű módon szeretnénk tenni. A Településfejlesztési Bizottság elnökével, Pálmai Attilával egyeztetjük, hol milyen munkát, ki végez el. A tavalyra tervezett Mókus utcai útjavítást az önkormányzat végezteti el. Az Egyesület főként a földutak egyengettetését, padkanyesést, vízelvezetések kialakítását csináltatja meg. A takarónk hosszából ha futja, némi kőszórást is végzünk. Lakossági összefogással szeretnék a Kukorica - Csalogány - Bükköny - Búza utcák és az általuk határolt területen lévő utcák kátyúzását és kőszórását megcsinálni.

Nem örömhír, de idén ismét 100.-Ft/m 2 -el emelkedik az építményadó, az Egyesület tiltakozása ellenére, mert csak 50.-Ft-ot tartottunk volna "indokoltnak". Nem vígasztal bennünket, hogy a "Dögöljön meg a szomszéd tehene" alapon, a kommunális adót is 11700.-Ft-ról 15000.-Ft-ra emelték.

Fejlesztések Börzsönyligeten

Poldauf Gábor polgármester, elégedett a Börzsönyligeten végzett munkájával. Mint ígérte 2012.08.13-án a testületi ülésen egyik telektulajdonosnak, hogy az utak állapotával kapcsolatos panaszlevelére leírja, milyen beruházásokat végeztek tíz éves polgármestersége alatt Börzsönyligeten. Az egyik képviselő kérte a levelet tegyék közzé a Kismarosi Kikiáltóba. Az októberi szám lapzártáig a levél "nem érkezett meg a szerkesztőségbe" (9 nap alatt), de a novemberi számhoz sem. Talán, a honlap olvasókat érdekli, - főként az érintetteket -, hogy mit tartalmaz a levél. Mindenki tudhatja, hogy levélben említett és általa ismert, területen, milyen munkák történtek. Szeretnénk tisztázni, hogy az elektromos hálózat építése (2006-2009) kapcsán, a résztvevők befizetéséből készültek el a földutak. Ennél a munkánál, az önkormányzat csak a fakivágást végeztette. Ezeket az utakat 2010-2012-ben (nem mindet!) tovább javítottuk, a padkák és kátyúk egyengetésével.

Várjuk észrevételeiket, főként egyengetésre, és kőszórással történő útjavításra. Természetesen, az Egyesülethez nem folyik be évi 60 millió forint (adóbevétel) az üdülőterületről, mint az önkormányzathoz. Tehát csak a meglévő kb. 3 millió Ft áll rendelkezésre. Ismét felhívjuk a figyelmet, hogy a telektulajdonosok összefogásával, önerőből végzett fejlesztések befizetése után 50%-os adójóváírás (telek, vagy építmény adóból) vehető igénybe.

Új létesítménnyel gazdagodott Börzsönyliget

Nem egy nagyszabású beruházás történt, csak egy kellemes meglepetés. Szinte minden kiránduló börzsönyligeti telektulajdonos felsétál a Nacsapéreg 345 m magas (alacsony) csúcsára. Innen a gyönyörű kilátást zavarta egy, a geodéziai csúcs elé fölnőtt fa és bokor csoport. Az Egyesület néhány tagja úgy gondolta megszünteti ezt a kilátást zavaró látványt. Megtisztítva a tetőt támadt az ötlet, hogy tegyünk ide egy padot, melyen megpihenve lehet gyönyörködni a panorámába. A Duna váci ágában, Kisoroszi, Dunabogdány, tahi híd, Vác, Naszály, Kismaros, Szokolya és természetesen a Magas-Börzsöny karéjának látványában. A botcsinálta rímfaragó versikét is fabrikált a pad támlára: „Vándor, ha megpihensz, gyönyörködj a tájban, ne rongáld a padot, hogy más is használja.” Reméljük, a természetrongálók is megszívlelik az intelmet. Örömmel tapasztaljuk, hogy híre ment a „kilátópad”-nak, ezért a körtefához eligazító táblát is kitettünk. Nem fogadtunk örökbe a területet gondozásra - médiakörítéssel -, megcsináltuk!

Útépítés

Sokunk életét keseríti a börzsönyligeti utak állapota. Sajnos a "szilárd burkolatú utak" okozzák a legtöbb gondot. A föld utak vagy szárazak és járhatók, vagy sárosak és járhatatlanok. Kismaros képviselő testülete is belátta, hogy tenni kell valamit, és a június 17 ülésén 7 millió Ft-ot meghaladó összeget szavazott meg az Őz, Mókus, Pele, Csalogány utak (Rozs u.-ig) tartós kivitelű aszfaltozására. A szeptember 13-i testületi ülésen a polgármester úr a munka megkezdését e hóra ígérte. Az útépítésre szánt összeg még nem folyt be, a testület jóváhagyta a tartalékkeretből történő fedezését. Polgármesterünk szerint "vezetésének tíz éve alatt, Börzsönyligeten több fejlesztés történt, mint az azt megelőző negyven évben."

2012.09.19

Meghívó

Tisztelt Egyesületi Tagok!

Az Egyesület évi rendes közgyűlését 2012. augusztus 4-én (szombaton) 10:00-kor tartja a Magosfa Alapítvány erdei iskola (volt Láng gyereküdülő, Kismaros, Láng u. 4. Gálhegyi út első kanyarjánál egyenesen haladva 80 m-re), melyre az Intéző Bizottság szeretettel meghívja Önöket.

2012.07.15.

Felhívás

Kérünk minden honlapunkat olvasót, aki rendelkezik adózott jövedelemmel, hogy Személyi Jövedelem Adójának, SZJA 1%-át Egyesületünknek ajánlja fel. Adószámunk:

19178965-1-13.

Az így befolyt összeget - mint a korábbi években is - főként az üdülőterület útjainak karbantartására fordítjuk. Börzsönyligeten több mint 40 km út van ennek kétharmada földút, melyet évente szükséges lenne, legalább egyengetni.

 

Helyesbítés

Felhívásunkban tévesen közöltük drótpostacímünket. A helyes cím: sandor.szekeres@upcmail.hu

Felhívás

Honlapunk létrehozása óta (2006) tervezzük, hogy felkutatjuk és közzétesszük üdülőterületünk történetét. A munka egyszerűnek látszott, hiszen "mindössze" egy átlag életkornyi időre kell visszatekinteni. Ahhoz, hogy hiteles képet adjunk fontosnak tarjuk, hogy ne csak az emberi emlékezet legyen forrásunk, szükségesnek tarjuk a dokumentumok felkutatását is. Sajnos, a történelem viharai nehezítették a dokumentumok megmaradását, és a politika sem könnyíti meg a kutatók dolgát. Börzsönyliget megalakulásakor Szokolyához tartozott, majd Kismaroshoz. 1930 és napjaink közt mindkét község olyan közigazgatási határmozgásnak a színtere volt, hogy már ez is egy külön téma lehetne. Így a levéltári iratok is rendkívül szétszórtan vannak, illetve nem lelhetők fel. Ennek ellenére elég sok értékes forrásanyagra sikerült rálelni. Szeretnénk, ha mindenki, aki rendelkezik bármilyen dokumentummal például: gr. Dr Károlyi Ferenc féle szerződéssel, 1960 előtti fényképpel, melyen akkori épület, jellegzetes táj szerepel, levelek a lakossági hozzájárulással történő fejlesztésekről [1990-ig] jelentkezne (elérhetőség: drótposta sandor.szekeres@upc.hu mobil: 06-30-370-3435). Ezeket az anyagokat lemásolva vagy fotózva gazdagíthatnánk ismereteinket. Szívesen feldolgozunk, szóbeli visszaemlékezést is a terület fejlődéséről. Kérjük, járuljanak hozzá, hogy minél több anyag birtokában hiteles történeti leírást tudjunk készíteni kedvelt üdülőhelyünk történetének megismeréséhez.

2012.01.16